รถไฟจีน-ลาว คือ “กับดักหนี้” และจะถูกพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องตลกจากประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รถไฟจีน-ลาวทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้สัญจรได้ เมื่อวันท…

Read More