Checkmarx เปิดตัวโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยใน Software supply chain ที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยองค์กรต่างๆ ป้องกันแพ็คเกจประเภท open source ที่เป็นอันตรายซึ่งตรวจไม่พบมาก่อน

ปัจจุบัน Checkmarx Software Composition Analysis (SCA) พร้อมเปิดให้ใช้งาน โซลูชันดังกล่าว …

Read More