SEAPRWire และ EQS Group บรรลุการเป็นพันธมิตรด้านสื่อ

Singapore, May 26, 2022 – (SEAPRWire) – เมื่อเร็วๆ นี้ SEAPRWire และ EQS Group…

Read More

เพื่อให้การผลิตทั่วโลก บริการในพื้นที่เป็นจริง โรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของเซนนิคส์ได้ เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม โรงงานในต่างประเทศแห่งแรกของเซนนิคส์ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคม อุตสาหกรรมโ…

Read More