J.P. Morgan Wealth Management ของ Eric Tepper ได้รับรางวัล AAAA Spirit of the V.I.S.I.O.N. Leadership Award สําหรับความมุ่งมั่นในการจ้างงาน ส่งเสริม และสนับสนุนที่ปรึกษาการเงินผิวดํา/แอฟริกันอเมริกัน

15 1 J.P. Morgan Wealth Management's Eric Tepper Honored with AAAA Spirit of the V.I.S.I.O.N. Leadership Award for Commitment to Diversity

นาย Tepper ได้รับเกียรติยกย่องสําหรับความสําเร็จในการจ้างงาน ส่งเสริม และสนับสนุนที่ปรึกษาการเงินชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา

วอชิงตัน 15 ก.ย. 2566 – สมาคมที่ปรึกษาการเงินอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา (“AAAA” หรือ “สมาคม”) ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกไม่แสวงหาผลกําไรสําหรับที่ปรึกษาการเงินอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและมืออาชีพด้านการจัดการความมั่งคั่งอื่น ๆ ได้มอบรางวัล ‘Spirit of the V.I.S.I.O.N. Award’ ประจําปี 2566 ให้กับ Eric Tepper ซีอีโอของ Chase Wealth Management ที่การประชุมประจําปี V.I.S.I.O.N. Conference ใน National Harbor รัฐแมรี่แลนด์

รางวัล Spirit of the V.I.S.I.O.N. [Value. Impact. Success. Influence. Optimize. Now.] มอบให้กับผู้นําในชุมชนการจัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์ที่ทุ่มเทตนเองเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในอุตสาหกรรม

นาย Tepper ดูแลที่ปรึกษาการเงินและผู้นํานับพันคนในสาขา Chase ทั่วทั้ง 48 รัฐที่สนับสนุนลูกค้าในชุมชนท้องถิ่น J.P. Morgan Wealth Management มุ่งมั่นที่จะรับสมัครและรักษาที่ปรึกษาที่หลากหลาย และในปี 2564 ประกาศเป้าหมายที่จะจ้างที่ปรึกษาผิวดํา ฮิสแปนิก และลาติโน 300 คนภายในปี 2568 ต้นปีนี้ นาย Tepper และทีมงานได้เป็นเจ้าภาพการประชุม Black Advisor Summit ครั้งที่สองของ J.P. Morgan Wealth Management ซึ่งรวมรวมที่ปรึกษา ผู้นํา และผู้บริหารกว่า 300 คนเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างชุมชน และเรียนรู้วิธีการขยายธุรกิจของตน

“ความหลากหลายไม่ใช่เพียง ‘ดีมี’ แต่เป็น ‘ต้องมี’ แต่ต้องการความมุ่งมั่นและการทํางานหนัก ผมเชื่อว่า J.P. Morgan Wealth Management เป็นสถานที่ทํางานที่ดีที่สุด หากคุณต้องการสร้างการปฏิบัติงานที่ปรึกษาการเงินที่ประสบความสําเร็จหรือเป็นผู้จัดการ มาทํางานกับเรา คุณจะได้รับการรับฟัง และเราจะช่วยคุณให้เติบโตในอาชีพ” นาย Tepper กล่าว “ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้จาก AAAA เรายังมีงานที่ต้องทําอีกมากในการทําให้อุตสาหกรรมของเราสามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะดําเนินการสําคัญนั้นต่อไปและสนับสนุนที่ปรึกษาและผู้นําชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา”

สมาคมที่ปรึกษาการเงินอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา (“AAAA” หรือ “สมาคม”) เป็นองค์กรสมาชิกไม่แสวงหาผลกําไรสําหรับที่ปรึกษาการเงินอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและมืออาชีพด้านการจัดการความมั่งคั่งที่เกี่ยวข้อง

“ต้องใช้ภาวะผู้นําที่ตั้งใจและสม่ําเสมอเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง” LeCount Davis MBA, CFP® ผู้ก่อตั้ง AAAA กล่าว “Eric แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นําที่แท้จริงในอุตสาหกรรมของเราและเป็นแชมเปียนความหลากหลายมานาน ท่านได้สร้างแบบอย่างที่ผมหวังว่าผู้นําคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมจะปฏิบัติตาม”

เกี่ยวกับสมาคมที่ปรึกษาการเงินอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา (AAAA)

เป็นองค์กรสมาชิกไม่แสวงหาผลกําไรสําหรับที่ปรึกษาการเงินอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาและมืออาชีพที่เกี่ยวข้อง สมาคมที่ปรึกษาการเงินอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา (AAAA) ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบส