Arctech แสดงความเชี่ยวชาญอีกครั้งในโครงการโซลาร์ PV 500MW ในอุซเบกิสถาน

Arctech Demonstrates Prowess Again in the 500MW Solar PV Project in Uzbekistan

เชอราบัด, ประเทศอุซเบกิสถาน, 14 ก.ย. 2566 — Arctech ผู้นําระดับโลกด้านระบบติดตามแสงอาทิตย์ ระบบยึดแผงโซลาร์ และ BIPV มีความยินดีที่จะประกาศการลงนามในสัญญาหลักกับ China Machinery Engineering Corporation (CMEC) เพื่อจัดหาระบบติดตามแสงอาทิตย์ 500 เมกะวัตต์ในเชอราบัด จังหวัดซูร์คันดารยา ในประเทศอุซเบกิสถาน

Arctech จะจัดหาระบบติดตามแสงอาทิตย์ SkyLine II สําหรับโครงการนี้ ตัวติดตามนี้ติดตั้งเครื่องขับเคลื่อนหลายจุดแบบซิงโครนัส มีค่าระดับลมพายุ 22 เมตร/วินาที ซึ่งช่วยให้มันสามารถติดตามดวงอาทิตย์ได้นานขึ้นและเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความแข็งแรงที่เครื่องขับเคลื่อนหลายจุดจัดให้ยังช่วยให้สามารถพับเก็บได้อย่างปลอดภัยที่ 0 องศา ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแตกร้าวและความเสียหายของโมดูล

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sherabad เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินที่วางแผนไว้มากกว่า 600 เฮกตาร์ ได้เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างอย่างครบถ้วนแล้วและคาดว่าจะเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้าภายในสิ้นปี 2566 หลังจากแล้วเสร็จ โครงการคาดว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้า 1,040,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง และจ่ายพลังงานสะอาดเพียงพอสําหรับครัวเรือน 300,000 ครัวเรือน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในประเทศอุซเบกิสถาน ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านและการยกระดับโครงสร้างพลังงานสังคมท้องถิ่น และกระตุ้นการพัฒนา “เส้นทางสายไหมสีเขียว”

ปี 2566 เป็นครบรอบสิบปีของการริเริ่ม “เข็มขัดและเส้นทาง” ประเทศอุซเบกิสถาน ตั้งอยู่ใจกลางเอเชียกลาง เป็นประเทศหลักสําคัญสําหรับการก่อสร้าง “เข็มขัดและเส้นทาง” ประเทศจีน และประเทศอุซเบกิสถาน มีความก้าวหน้าสําคัญอย่างต่อเนื่องในความร่วมมือด้านพลังงานใหม่ ในการเยือนรัฐของประธานาธิบดีประเทศอุซเบกิสถานไปประเทศจีนเมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งสองประเทศตกลงที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 11 แห่งมีกําลังการผลิตรวม 4.8 กิกะวัตต์

ด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เหนือชั้น Arctech ได้รับสัญญาโครงการอื่นๆ อีกสองโครงการในประเทศอุซเบกิสถาน รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 กิกะวัตต์ใน Qashqadaryo Viloyati และ Buxoro และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 240 เมกะวัตต์ในทาชเคนต์ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความสําเร็จของกลยุทธ์การขยายตัวลึกเข้าไปใน “เข็มขัดและเส้นทาง” ของ Arctech ซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของ Arctech ได้รับความนิยมจากลูกค้า Arctech จะมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก มีการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าเป็นหลักการดําเนินงาน และชนะความไว้วางใจของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นแ