2023 Pujiang Innovation Forum ในเซี่ยงไฮ้: ก้าวหน้าความร่วมมือแบบเปิดเพื่อผลกระทบนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มากขึ้น

กรุงเทพฯ, 11 ก.ย. 2566 – ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา การประชุมนวัตกรรม Pujiang ได้เพิ่มอิทธิพลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง การประชุมดังกล่าวได้มีบทบาทสําคัญในการผลักดันกลยุทธ์การพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงตนเองของจีน รวมถึงการปรับเปลี่ยนเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยี การประชุมนวัตกรรม Pujiang ประจําปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสภาพแวดล้อมนวัตกรรมแบบเปิด: นวัตกรรมและการเชื่อมโยงระดับโลก” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 กันยายน โดยมีแขกผู้มีเกียรติจาก 31 ประเทศและภูมิภาคมาร่วมงานกว่า 300 คน โดยมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวการประชุมการลงทุนด้านการประกอบการโลกเป็นครั้งแรก ซึ่งมุ่งเน้นที่จะสถาปนาเซี่ยงไฮ้ให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนําระดับโลกสําหรับการลงทุนด้านการประกอบการเทคโนโลยี โดยอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างโครงการและเงินทุน ตามแหล่งข่าวจากศูนย์นวัตกรรม Pujiang เซี่ยงไฮ้


การประชุมนวัตกรรม Pujiang ประจําปี 2566 ในเซี่ยงไฮ้

อีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญของการประชุมคือ การประชุมโอนถ่ายเทคโนโลยีโลก ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สามปัจจัยหลัก ได้แก่ ความต้องการด้านนวัตกรรม การสนับสนุนด้านบุคลากร และความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุน โดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเทคโนโลยีระดับโลก InnoMatch การประชุมดังกล่าวรวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการออฟไลน์กว่า 10,000 ตารางเมตร ซึ่งแสดงความต้องการทางเทคโนโลยีกว่า 3,000 รายการ และโอกาสการจ้างงานสําหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 20,000 ตําแหน่งทั่วประเทศ

ในฐานะการประชุมนวัตกรรมที่มีอิทธิพล การประชุมนวัตกรรม Pujiang ซึ่งตั้งอยู่ในจุดเปลี่ยนใหม่ มุ่งมั่นที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติเพื่อโลก ด้วยภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสถาปนาเครือข่ายนวัตกรรม การติดตามแนวโน้มในอนาคต และการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ บทบาทหลัก 5 ประการของการประชุม ได้แก่ การเป็นแหล่งต้นน้ําของความคิดนวัตกรรมล้ําสมัย การเป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับโลกสําหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเร่งการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ การเป็นแม่เหล็กดึงดูดบุคลากรนวัตกรรมระดับโลก และการเป็นศูนย์กลางการโอนถ่ายเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนานาชาติสําหรับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นําระดับโลกด้านเทคโนโลยี

ลิงก์ไฟล์แนบรูปภาพ:
ลิงก์: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442135
คําอธิบาย: การประชุมนวัตกรรม Pujiang ประจําปี 2566 ในเซี่ยงไฮ้