รัฐบาลแคนาดาและบริติชโคลัมเบียลงทุนมากกว่า 58 ล้านดอลลาร์เพื่อนําอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังครัวเรือนมากกว่า 5,400 ครัวเรือน

รัฐบาลแคนาดาและบริติชโคลัมเบียลงทุนมากกว่า 58 ล้านดอลลาร์เพื่อนําอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมายังครัวเรือนมากกว่า 5,400 ครัวเรือน

ชุมชนชนบทจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

OTTAWA, ON, 7 ก.ย. 2023 /CNW/ – Innovation, Science and Economic Development Canada

ทุกคนในแคนาดาต้องการอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือและราคาถูก ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ใด รัฐบาลของแคนาดาและบริติชโคลัมเบียกําลังนําการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังชุมชนชนบทที่ยังไม่ได้รับบริการ

วันนี้ รัฐมนตรี Gudie Hutchings แห่งกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสํานักงานโอกาสแอตแลนติกแคนาดา พร้อมด้วยรัฐมนตรี Lisa Beare รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการพลเมืองของบริติชโคลัมเบีย ได้ประกาศการลงทุนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมากกว่า 58 ล้านดอลลาร์ให้กับ Columbia Basin Trust เพื่อนําอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังครัวเรือนมากกว่า 5,400 ครัวเรือน ใน 59 ชุมชนชนบทและห่างไกลในพื้นที่ Columbia Basin ของบริติชโคลัมเบีย ซึ่งมีสองชุมชนเป็นชุมชนชนเผ่า

เงินทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของแคนาดาและบริติชโคลัมเบีย เมื่อเดือนมีนาคม 2022 ทั้งสองรัฐบาลได้ประกาศหุ้นส่วนทางบรอดแบนด์อย่างประวัติศาสตร์ เพื่อลงทุนรวมกันสูงสุด 830 ล้านดอลลาร์ เพื่อเชื่อมต่อครัวเรือนในชุมชนชนบท ห่างไกล และชนเผ่าที่เหลือทั้งหมดทั่วจังหวัดเข้าสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ประกาศวันนี้สร้างความมั่นใจในความมุ่งมั่นของรัฐบาลแคนาดาในการทําให้ชาวแคนาดาร้อยละ 98 มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี 2026 และร้อยละ 100 ภายในปี 2030 รัฐบาลแคนาดาจะยังคงลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและแคนาดาที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นสําหรับทุกคน

คําพูด

“อินเทอร์เน็ตไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยอีกต่อไป – มันเป็นสิ่งจําเป็น นั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลของเรามีความมุ่งมั่นอย่างเป็นประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมต่อชาวแคนาดาร้อยละ 98 เข้าสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี 2026 การประกาศในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในชนบทของบริติชโคลัมเบีย การลงทุนนี้จะจัดเตรียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่น่าเชื่อถือให้กับครัวเรือนมากกว่า 5,400 ครัวเรือนใน 59 ชุมชนของบริติชโคลัมเบีย ผ่าน Columbia Basin Trust”
– รัฐมนตรี Gudie Hutchings แห่งกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสํานักงานโอกาสแอตแลนติกแคนาดา

“ความมุ่งมั่นของเราในการเชื่อมต่อทุกชุมชนชนเผ่า ชนบท และห่างไกลของ บริติชโคลัมเบีย ภายในปี 2027 ทําให้มั่นใจได้ว่าประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะแบ่งปันให้ทุกค