ผู้หญิงอิหร่านยังคงต่อสู้อยู่

ผู้หญิงอิหร่านประท้วงในกรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านสร้างขึ้นบนอิฐของความเหยียดหญิงอย่างเข้มข้น หนึ่งในการกระทําแรกของผู้นําการปฏิวัติ อย่าทูลล่าคะเมนี หลังจากเข้ามามีอํานาจในปี 2522 คือการ ยกเลิก สิทธิของผู้หญิงในการแต่งงาน การดูแลบุตร และการหย่าร้าง รวมถึงการลดอายุขั้นต่ําที่จะแต่งงานของผู้หญิงจาก 18 ปี เป็น 9 ปี และเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยถึงเพียงนี้ก็ยังคงสามารถแต่งงานได้ในอิหร่านในปัจจุบัน

ผู้หญิงอิหร่านไม่เพียงแต่ถูกบังคับให้สวมฮิญาบ แต่ยังถูกห้ามเต้นรําหรือร้องเพลงเดี่ยวในที่สาธารณะ ขี่จักรยาน ดูการแข่งขันกีฬาในสนามกีฬา ทํางานเป็นผู้พิพากษาหรือประธานาธิบดี พวกเธอต้องนั่งท้ายรถเมล์และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสามีเท่านั้น คําให้การในศาลและมรดกของพวกเธอถือว่ามีค่าเพียงครึ่งเดียวของผู้ชาย พวกเธอเป็นผู้หญิงกลุ่มเดียวในโลกที่ย่าของพวกเธอมีสิทธิมากกว่า

ไม่มีอะไรที่ทําให้ผู้ปกครองสาธารณรัฐอิสลามกลัวมากไปกว่าผู้หญิงที่มีความคิดอิสระ และพวกเขารู้ดีว่า หนึ่งปีหลังจากมะห์ซา จีนา อามีนี เสียชีวิตขณะอยู่ในการควบคุมตัวของตํารวจ ไฟปฏิวัติยังคงลุกโชนอยู่ในใจและจิตใจของชาวอิหร่าน มากกว่าเพียงการประณามกฎระเบียบการแต่งกายอย่างเข้มงวดที่อามีนีถูกกล่าวหาว่าละเมิด “ผู้หญิง ชีวิต เสรีภาพ” เป็นสโลแกนที่มีพลังอย่างมาก ซึ่งยอมรับถึงความสําคัญของสิทธิสตรีในการแสวงหาชีวิตปกติและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสําหรับพลเมืองทุกคน

แม้กําลังพลอันโหดร้ายของระบอบเผด็จการอาจทําให้ถนนว่างเปล่า แต่การต่อต้านของประชาชนยังไม่จบสิ้น นักข่าวหญิง Nazila Maroufian และ Sepideh Gholian, ยังคงฝ่าฝืนระบอบแม้จะถูกจําคุกหลายครั้ง นาง Mahmonir Molaei-Rad แม่ของเด็กชาย Kian Pirfalak อายุ 9 ปี ผู้อยากเป็นนักประดิษฐ์ที่ถูกกําลังความมั่นคงสังหาร ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตัวในบ้านหลังจากยังคงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายของเธอ นักกีฬาหญิงอิหร่าน หลายสิบคน แข่งขันโดยไม่สวมฮิญาบตามข้อบังคับ นักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียง หลายคน ได้ถอดฮิญาบออกในที่สาธารณะเพื่อเป็นการประท้วง และมีผู้หญิงนับแสนคนยังคง ฝ่าฝืนกฎฮิญาบ ในเมืองใหญ่ของอิหร่าน

ผู้หญิงผู้ชุมนุม ล้อมรอบด้วยผู้ชายเพื่อป้องกัน เดินขบวนประท้วงฮิญาบในกรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2522

การสังหารมะห์ซา รวบรวมการลุกฮือเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง วันนี้นักเรียนมหาวิทยาลัยนับล้านคน สหภาพแรงงาน ผู้ต่อต้าน กลุ่มชาต